CIKI-FM re a joke on Tout le monde debout

20-0203-0358_PD_E (pdf)